Typy brokerów – broker typu STP

Inwestując na rynku forex należy zdawać sobie sprawę z tego, że działają na nim różni brokerzy. Nie chodzi tu jedynie o możliwość oszustwa forex w przypadku trafienia na nieuczciwą firmę, ale o modele, w jakim brokerzy świadczą swoje usługi. Najpopularniejszy z nich to model Market Maker, który w zasadzie tworzy własną symulację rynku. W tym ujęciu drugą stroną transakcji zawieranej przez inwestora staje się broker. Jak wygląda sytuacja w przypadku brokera działającego w modelu STP?

Broker STP

STP to skrót od angielskiej nazwy: Straight Through Processing, co w polskim tłumaczeniu oznacza bezpośrednie przetwarzanie zleceń. Określenie to powszechnie wykorzystuje się w finansach. Dotyczy ono bezpośrednio sieci komunikacyjnych, które realizują na przykład zlecenia maklerskie czy płatności. Jedną z dobrze znanych sieci tego rodzaju był międzybankowy system SWIFT, który pozwala komunikować się bankom z całego świata. System ten powstał w latach 70. XX wieku i działa do dziś, choć obecnie w zaktualizowanej formie.

Jak STP ma się do brokerów forex? Broker, który działa w tym modelu, bezpośrednio i natychmiastowo przekazuje zlecenia wystawione przez klientów innemu podmiotowi. Takiemu, który nie obsługuje bezpośrednio małych klientów detalicznych. Są to dostawcy płynności, czyli banki inwestycyjne, fundusze, animatorzy rynku, oferujący rzeczywistą cenę na rynku. Broker zazwyczaj działa we współpracy z co najmniej kilkoma dostawcami. Od nich otrzymuje aktualne kwotowania instrumentów bazowych. W teorii powinien wybierać najkorzystniejsze dla swoich klientów ceny bid oraz ask – takie, które gwarantują najniższy spread i najlepiej odwzorowują aktualną cenę instrumentu bazowego w przypadku kontraktów CFD.

Na czym zarabia broker STP?

Broker STP nie jest drugą stroną transakcji, jak ma to miejsce w przypadku modelu Market Maker. Tu broker jest tylko pośrednikiem przesyłającym zlecenia klientów dalej. Nie ma więc obaw o konflikt interesów jak w modelu MM, gdzie broker zarabia na stracie klienta i na odwrót. Broker STP zarabia zatem na prowizjach pobieranych za otwarcie transakcji i te prowizje stanowią podstawowe źródło jego dochodu. Niektóre firmy doliczają również pewne niewielkie opłaty do spreadu uiszczanego przez inwestorów. Musi jednak zadbać przy tym, aby oferty, które wybiera, były najkorzystniejsze dla klientów, tak, aby nie zauważali oni znaczącej różnicy w opłatach.

windykacja forex

Broker STP a MM i ECN

Brokerzy STP zawsze przekazują transakcje dostawcom płynności. Ważne, aby było ich możliwie jak najwięcej. Wielu brokerów dla każdego instrumentu jednego instytucjonalnego market markera, który działa w tym przypadku jako dostawca płynności. Ma to duże znaczenie szczególnie dla instrumentów mniej płynnych i może być potencjalnie niekorzystne dla klientów. Ceny u takiego dostawcy mogą się znacząco różnić od ceny instrumentu bazowego, szczególnie w przypadku dużej zmienności. Natomiast gdy nie ma konkurencji, ceny oferowane przez jedynego dostawcę mogą być mniej atrakcyjne. Inwestor nie jest w stanie zweryfikować, ilu dostawców płynności broker ma na danym instrumencie.

Zalety i wady modelu STP

Największą zaletą brokera działającego w modelu STP jest fakt, że jest on tylko pośrednikiem przekazującym transakcje dalej. Nie jest stroną transakcji, co niweluje ryzyko konfliktu interesów. Brokerzy STP często oferują atrakcyjne warunki dla klientów: mają niższe wymagania depozytowe dotyczące środków na koncie czy minimalnego wolumenu pozycji. Często też brokerzy w tym modelu charakteryzują się atrakcyjnymi prowizjami czy szeroką ofertą instrumentów finansowych, jednak nie jest to regułą.

Do wad tego modelu można zaliczyć brak możliwości sprawdzenia, z ilu dostawców płynności korzysta dany broker. Jeśli zaś jest to tylko jeden dostawca, może się okazać, że w niektórych sytuacjach skoki cen czy różnice w spreadzie będą zauważalne i niezbyt korzystne dla klienta. Bywa także, że u brokerów STP pojawiają się poślizgi cenowe. Sytuacje te zdarzają się w momentach zwiększenia zmienności instrumentu bazowego, a po którejś ze stron pojawiają się problemy z płynnością. Poślizgi cenowe wiążą się również z rynkową paniką lub euforią po publikacji istotnych danych oraz ogólnym spadkiem płynności. W praktyce wygląda to tak, że zlecenie rynkowe jest realizowane po innej cenie, niż wyświetlana na platformie w momencie otwierania transakcji.

Uwaga na nierzetelne firmy

Podstawą przed podjęciem współpracy z jakimkolwiek brokerem, nieważne, w jakim modelu, jest uważne sprawdzenie dostępnych informacji na jego temat. W sieci nie brak bowiem oszustów – scam forex to zjawisko częste, a nieuczciwe firmy bazują głównie na braku doświadczenia i wiedzy inwestorów. Jak sobie poradzić, jeśli zaufało się nieodpowiedniej firmie? Sposobem na odzyskiwanie pieniędzy z forex jest windykacja należności forex. To działania podejmowane w celu dotarcia do oszusta i skłonienia go do zwrócenia przejętych środków. Jeśli padłeś ofiarą nieuczciwego brokera, zwróć się do Sparta Group. Opinie wskazują, że firma działa skutecznie i sprawnie.

Brokerzy działający w modelu STP, w odróżnieniu od Market Makerów, nie są stroną transakcji, a jedynie pośrednikiem. Jakość usług świadczonych przez takiego brokera oraz zgodność cen ze stanem faktycznym zależy głównie od dostawców płynności – im jest ich więcej, tym lepiej, jednak klient nie ma możliwości sprawdzenia, z iloma dostawcami współpracuje broker na konkretnym instrumencie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Uwaga!

Zidentyfikowaliśmy próby podszywania się pod pracowników Sparta Group.

Oszuści podszywający się pod naszą firmę korzystają m.in. z witryny https://group-sparta.site/ oraz https://group-sparta.online/.

Informujemy, że pracownik Sparta Group nigdy nie zażąda od Ciebie dostępu do konta bankowego bądź nie będzie wymagał instalacji programu typu Any Desk oraz Team Viewer.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod naszym oficjalnym numerem (+48) 790 314 389.