Style inwestowania – styl intraday trading

Strategii inwestycyjnych, z których korzystają traderzy w swoich działaniach, jest wiele. Niektórzy łączą kilka z nich, inni wolą skupić się tylko na jednej. Wśród nich popularnością cieszy się intraday trading. Na czym polega ten styl inwestowania? Od czego zacząć? Więcej o tej strategii w kolejnym artykule z serii Forex – porady.

Intraday trading

Intraday trading oznacza „handel w ciągu dnia”. W świecie finansów w ten sposób opisuje się papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na rynkach w godzinach otwarcia giełdy. Papiery te obejmują akcje i fundusze ETF. Pojęcie handlu intraday obejmuje też wzloty i upadki aktywów w trakcie dnia. Ruchy cenowe dokonujące się w ciągu całego dnia są ważne dla osób, które działają krótkoterminowo i dokonują wielu transakcji w trakcie jednej sesji handlowej. Traderzy operujący kapitałem w ten sposób zamykają wszystkie pozycje najpóźniej w momencie zamknięcia rynku, nie zostawiając ich na kolejne dni.

Podstawy handlu intraday

Handel intraday odbywa się w ciągu jednej sesji. To cecha charakterystyczna tego stylu handlu. Określenia „intraday” często używa się do opisania nowych wzrostów i spadków poziomów na wykresach cenowych poszczególnych aktywów. Nowy dzienny szczyt cenowy oznacza, że aktywo osiągnęło nowy wysoki poziom w stosunku do innych cen, które pojawiały się w trakcie danej sesji giełdowej. Bywa, że wysokość kursu w ciągu dnia jest równa cenie zamknięcia.

Inwestorzy korzystający ze strategii intraday tradingu zwracają uwagę na wahania cen w ciągu dnia. Do tego zadania wykorzystują wykresy w czasie rzeczywistym. Ich celem jest wykorzystywanie krótkoterminowych wahań cen, z których czerpią zyski. Najczęściej traderzy do handlu w trakcie dnia giełdowego używają wykresów dziennych jednominutowych, pięciominutowych, piętnastominutowych, trzydziestominutowych oraz sześćdziesięciominutowych. Zawierają transakcje i zamykają je bardzo szybko, wykorzystując niewielkie zmiany cen. W ramach handlu intraday można trzymać pozycje nawet przez kilka godzin. Inwestorzy korzystają w takich sytuacjach z wykresów godzinowych i trzydziestominutowych.

Strategie handlowe intraday

Jedną ze strategii intraday jest scalping, który zakłada otwieranie wielu pozycji w ciągu dnia. Scalping to jedna z najbardziej rozpowszechnionych strategii typu intraday. Tutaj pozycja może trwać nawet kilka sekund. Inwestorzy biorą pod uwagę przeważnie tylko najniższe i najwyższe poziomy zamiast poziomów długoterminowych.

Momentum to strategia wykorzystująca aktywa o dużej zmienności. Zmiany cen mogą być dodatnie lub ujemne. W zależności od sytuacji trader inwestuje – śledzi ruchy rynkowe, ale pozycje zamyka dość szybko. Narzędzie momentum pokazuje siłę, z jaką porusza się rynek.

Handel przeciwko trendowi to strategia, w której trader działa wbrew panującemu w danej chwili trendowi. Szuka on płynnych aktywów. Inwestując, zakłada, że cena spadnie, jeśli najpierw znacząco wzrośnie. Jeśli cena zaczyna spadać, szybko zamyka pozycję. Tę strategię nazywa się także załamaniem rynku.

Arbitraż – tutaj celem inwestora jest osiągnięcie zysku bez narażania się na ryzyko. Wykorzystuje on zatem różnicę cen podobnych lub tych samych aktywów, gdy są one wyceniane inaczej na różnych rynkach. Dzięki temu akcje zakupione na jednej giełdzie mogą być sprzedane drożej na innej. Arbitraż można przeprowadzić również pomiędzy dwoma różnymi instrumentami.

Podsumowanie

Aby korzystać ze strategii intraday trading, trzeba mieć odpowiednie środki, ponieważ handel wiąże się w tym przypadku z ryzykiem większym niż w przypadku handlu długoterminowego. Na rynku amerykańskim wymaga się portfela inwestycyjnego o wartości co najmniej 100000 USD. Istotne jest także duże doświadczenie i rozległa wiedza. Ze względu na dużą zmienność ceny w trakcie sesji, traderzy powinni także dysponować wolnym czasem w godzinach otwarcia rynków, ponieważ często o zysku lub stracie decydują minuty lub nawet sekundy.

Przed rozpoczęciem handlu należy także upewnić się, że dany broker jest całkowicie godny zaufania. Chcąc wykonać arbitraż i zarobić na różnicy cen pomiędzy giełdami łatwo zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a oszustwa forex wciąż się zdarzają. Aby ustrzec się scamu na forex, należy dokładnie sprawdzać firmę przed powierzeniem jej swoich środków. W przeciwnym razie może się okazać, że do odzyskania wpłaconych pieniędzy będzie potrzebna windykacja forex.

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, może Cię zainteresować kwestia odzyskiwania pieniędzy z forex, sprawdź ofertę firmy Sparta Group. Specjalizuje się w windykacji należności forex i egzekwowaniu pieniędzy od nieuczciwych brokerów.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+