Straciłeś pieniądze na forex? Trzecia zasada co zrobić

odzyskiwanie pieniędzy z forex

Mimo rosnącej świadomości na temat inwestowania na rynkach finansowych w Polsce, stosunkowo niewiele osób wie, gdzie należy skierować zawiadomienie o przestępstwie, którego padli ofiarą. Stąd też warto wiedzieć, gdzie zgłosić informację o oszustwie na forex.

Zasada trzecia – skontaktuj się ze służbami

Po upewnieniu się o zajściu nieuczciwego procederu i zebraniu wszelkich związanych ze sprawą dokumentów, należy zgłosić takie zajście do odpowiednich służb. W przypadku Polski, osoba która została oszukana może i powinna powiadomić o zajściu dwa organy. Mowa o Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje pieczę nad brokerami oraz instrumentami finansowymi stosowanymi przez nich na polskim rynku, oraz o Polskiej Policji, która przyjmuje zgłoszenia oraz prowadzi śledztwa w sprawie przekrętów.

Po pierwsze, kontakt z KNF pozwala zasygnalizować obecność nieuczciwego brokera. Takie rozwiązanie może pomóc uzyskać dodatkowe informacje na temat pośrednika, jeśli widnieje on w spisie Komisji, a także zasygnalizować stosowane przez niego wątpliwe metody. Zgłoszenie może również być wartościową informacją jeśli broker nie jest zarejestrowany, lub jeśli istnieje podejrzenie, że ktoś się pod niego podszył.

Po drugie, sprawę włącznie z wszelkimi zebranymi materiałami dowodowymi, należy jak najszybciej zgłosić na policję. Służby po przyjęciu zgłoszenia oraz materiałów dowodowych zbierają zeznania oraz mogą otworzyć dochodzenie, a w miarę potrzeb skontaktować się również z innymi służbami państwowymi. Może się to zdarzyć na przykład w przypadku seryjnych oszustów lub zorganizowanych grup przestępczych, wobec których są już toczone postępowania albo śledztwa. Oczywiście, warto mieć na uwadze, że ściganie takich przestępstw może zająć znaczącą ilość czasu. Dlatego należy zebrać jak największą możliwą ilość materiału dowodowego, a następnie jak najwcześniej zgłosić oszustwo, aby jak najbardziej skrócić czas postępowania i zwiększyć szansę na schwytanie nieuczciwego brokera lub pośrednika.

Warto jednak pamiętać, że jurysdykcja policji nie jest bezgraniczna. W przypadku pośredników zarejestrowanych poza granicami kraju polska policja ma bardzo ograniczone możliwości. W takim przypadku pozostaje opcja kontaktu z lokalnym organem nadzoru finansowego w nadziei uzyskania dodatkowych informacji i/lub kontynuowania śledztwa z lokalnym wymiarem sprawiedliwości. Czasem jednak takie rozwiązanie nie jest dostępne z różnych powodów, od braku odpowiednich przepisów po barierę finansową czy językową. W takiej sytuacji można skorzystać z usług oferowanych przez prywatne firmy w celu analizy sytuacji oraz podjęcia próby odzyskania pieniędzy z Forex.

Szybka i zdecydowana reakcja oraz odpowiednio sprawne przekazanie sprawy policji może pomóc nie tylko osobie bezpośrednio poszkodowanej, ale również potencjalnym ofiarom nieuczciwego brokera. Dlatego zebranie wszelkich materiałów dowodowych i jak najwcześniejsze przekazanie ich odpowiednim służbom jest kluczowe. I choć działania policji czasem mogą być ograniczone w niektórych aspektach należy podjąć takowe działania, by ukrócić proceder oszustów i rozpocząć walkę o odzyskanie utraconych funduszy .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+