Forex porady dla początkujących – zasada szósta

oszuści forex

Inwestowanie na Forex wymaga odpowiedniej wiedzy. Do opracowania strategii ważne jest śledzenie sytuacji na świecie i analizowanie zmian na rynku międzynarodowym, jednak istnieją przydatne narzędzia, które znacznie ułatwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Jednym z nich jest analiza techniczna. Skupia się ona przede wszystkim na wykresach oraz ruchach cen.

Czym jest analiza techniczna?

Istnieją dwa rodzaje analizy stosowanej przez inwestorów: fundamentalna oraz techniczna. Analiza fundamentalna skupia się na analizie informacji na temat danej spółki, surowca, waluty, a także na śledzeniu wiadomości ekonomicznych. Opiera się ona więc o wszystko to, co dzieje się wokół wykresów, a co może mieć wpływ na ruchy rynku. Natomiast analiza techniczna korzysta jedynie z informacji, które są dostępne na wykresie. Część traderów na co dzień korzysta z obu metod, jednak większość z nich opiera się o analizę techniczną.

Analiza techniczna to jedna z metod prognozowania przyszłego ruchu ceny. Polega ona na badaniu prawidłowości zmian cen danych aktywów. W jaki sposób? Jest co najmniej kilka metod, jednak najczęściej technicy skupiają się na:

 • formacjach analizy technicznej na wykresach cen – niezbędne są tu narzędzia do rysowania, które pozwalają zidentyfikować klasyczne formacje cenowe, na przykład trójkąty symetryczne, formacje konsolidacji; formacje te wykazują siłę lub słabość kupujących i sprzedających na rynku,
 • analizie technicznej formacji świecowych – technicy wykorzystują wykresy cen zwane wykresami świecowymi, które pokazują wyraźnie poziomy otwarcia, zamknięcia, minimum i maksimum ceny w danej jednostce interwału; ma to na celu określenie zachowania kupujących i sprzedających w krótkim interwale czasowym,
 • wskaźnikach analizy technicznej – tutaj ważną rolę pełnią wskaźniki cen akcji. Niektóre z nich sygnalizują, kiedy rynek jest wyprzedany bądź wykupiony, inne natomiast pozwalają sprawdzić tempo wzrostu i spadku.

Metod na przeprowadzenie analizy technicznej danego instrumentu jest wiele, jednak zawsze technik bierze pod uwagę historyczne dane o cenie i w ten sposób szuka powtarzalnych i rozpoznawalnych wzorców – czyli prawidłowości zachowania cen. Te wzorce z kolei służą traderom do określania aktualnej sytuacji rynkowej i są pomocne w planowaniu kolejnych ruchów inwestycyjnych.

Podczas analizy technicznej par walutowych zwraca się uwagę na takie aspekty, jak cena otwarcia, cena zamknięcia, cena maksymalna i cena minimalna. Otrzymane dane są analizowane ilościowo, co sprawia, że analiza techniczna rynków finansowych ma charakter statystyczny.

Filary analizy technicznej

Wyróżnia się trzy podstawowe filary analizy technicznej:

 • rynek dyskontuje wszystko,
 • ceny poruszają się w trendzie,
 • historia się powtarza.

Rynek dyskontuje wszystko. Zgodnie z tą regułą, analiza techniczna skupia się wyłącznie na ruchach ceny. Wszystkie ważne informacje są już zawarte w wycenie danego instrumentu i można je znaleźć na wykresie. Warto też zaznaczyć, że analiza techniczna skupia się na skutkach, a nie na przyczynach, dlatego technicy szukają na wykresach formacji, bez skupiania się na sytuacji politycznej czy aktualnych wydarzeniach ekonomicznych.

Zgodnie z założeniami analizy technicznej, cena zmienia się zgodnie z trendem. Kiedy więc został on ustalony, prawdopodobieństwo ruchu zgodnie z jego kierunkiem jest większe niż ruchu w kierunku przeciwnym. Co istotne, to założenie jest bazą nie tylko analizy technicznej, ale także wielu strategii inwestycyjnych.

Ostatni filar mówi o tym, że historia lubi się powtarzać. Analiza formacji cenowych, które pojawiały się w przeszłości, pomaga określić szansę na to, że konkretny ruch się pojawi – lub nie. Zgodnie z tym podejściem trading opiera się o rachunek prawdopodobieństwa. Analiza formacji cenowych może zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu oraz ewentualnego zysku. Oczywiście nie jest to wyznacznik całkowicie pewny i bezbłędny, jednak jest jednym z kluczowych elementów analizy technicznej.

Czy da się przewidzieć przyszłość?

Można uznać, że analiza techniczna to pewna próba przewidzenia przyszłości, opierając się o historyczne dane i zachowania cen w przeszłości. Jeśli na przykład doszło do wzrostu ceny danego instrumentu finansowego i porusza się on w trendzie wzrostowym, to prawdopodobnie podobny ruch wystąpi także i w przyszłości. Trzeba jednak pamiętać, że żadna z metod analizy wykresu nie daje całkowitej pewności co do kolejnych ruchów. Nie warto więc ufać jej w 100%, a traktować ją jedynie jako podpowiedź, co może wydarzyć się na rynku w niedługim czasie.

Formacje w analizie technicznej na Forex

Formacje to określone kształty lub figury, które przybiera wykres. W trakcie analizy technicznej identyfikowane są formacje, które mogą wiele powiedzieć na temat tego, co wydarzy się na rynku w niedługim czasie. Popularnymi formacjami są kliny, trójkąty, kanały, podwójne i potrójne szczyty i dołki, głowy z ramionami lub odwrócenia tych formacji.

Formacje klina

Formacje te wskazują najczęściej zmianę trendu. Klin wzrostowy może zapowiadać zmianę trendu na spadkowy, natomiast klin spadkowy oznaczać początek trendu wzrostowego. Formacje klina są najbardziej wiarygodne w analizie średnio i długoterminowej.

Wstęgi Bollingera

Są to linie nakładane na wykres. Linie te to kanały cenowe, które wykreślone są powyżej i poniżej ceny. Narzędzie to jest dobrą miarą zmienności na rynku. Im bliżej górnej wstęgi, tym rynek jest bardziej skory do odwrócenia trendu wzrostowego. Im bliżej natomiast do wstęgi dolnej, tym bardziej rynek jest wyprzedany i tym samym szanse na zakończenia trendu spadkowego rosną.

Formacje świecowe – świec japońskich

Inwestorzy i traderzy często korzystają z metody analizy wykresów na rynku Forex, która polega na analizie formacji świecowych w krótkim terminie. Na tej podstawie mogą określić kondycję rynku, jak również momenty zwrotne. Można wyróżnić formacje świec takie jak młotek, objęcie hossy, objęcie bessy, gwiazda poranna.

Punkty zwrotne – Pivoty

Analiza punktów zwrotnych nie należy do najłatwiejszych technik analitycznych. Tutaj można wykorzystać wiele narzędzi, takich jak zniesienia Fibonacciego, rysowanie klasycznych formacji czy też identyfikowanie ruchów cen w okolicach wsparcia i oporu.

Czy warto korzystać z analizy technicznej?

Analiza techniczna może bardzo pomóc w podejmowaniu decyzji transakcyjnych, choć trzeba pamiętać, że to raczej podpowiedź niż wyznacznik tego, co będzie dziać się na rynku. Analiza techniczna ma jednak wiele zalet:

 • do wykonania podstawowej analizy technicznej potrzebnych jest tylko kilka narzędzi, na ogół bezpłatnych,
 • dzięki analizie technicznej można ustalić optymalny poziom wejścia i wyjścia,
 • narzędzia analizy technicznej pomagają w określeniu okoliczności odpowiednich do zawarcia transakcji.

Metoda ma jednak również wady:

 • analiza techniczna Forex może niekiedy wywołać gwałtowne ruchy rynkowe w momencie, kiedy wielu inwestorów dojdzie do takich samych wniosków,
 • w przypadku niektórych rynków konieczne jest łączenie analizy technicznej z fundamentalną, aby wyciągnąć poprawne wnioski i móc na tej podstawie podjąć decyzję.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+