KREDYTY FRANKOWE

Kredyty frankowe

Pod koniec lat 90. XX wieku rosnącą popularność zyskiwały kredyty we frankach, w tym przede wszystkim kredyty hipoteczne i mieszkaniowe denominowane lub indeksowane. W kolejnych latach sytuacja na rynku zmieniła się w znaczący sposób. Zobowiązania kredytowe frankowiczów wzrosły o kilkadziesiąt procent pociągając za sobą wzrost rat kredytowych. Kredyt we frankach przestał być w jakikolwiek sposób opłacalny dla kredytobiorców. Frankowicze nie zostali jednak sami z tym problemem. Wyrok TSUE sprzyja bowiem frankowiczom i umożliwia uzyskanie pomocy, a Sparta Group w tym Ci pomoże.

Popularność kredytów we frankach

Popularność kredytów we frankach wynikała przede wszystkim z możliwości uzyskania kredytu hipotecznego na zakup własnej nieruchomości na atrakcyjnych warunkach. Znaczna część klientów banków nie miała wystarczającej zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu w PLN. Frank szwajcarski ciekawił kursem. WIBOR w kraju wynosił ok. 5%. Z kolei WIBIR CHF był niższy. Wpływało to na korzystniejszą wysokość rat kredytowych frankowiczów. Niskie raty kredytowe zobowiązań kredytowych zaciągniętych we frankach szwajcarskich kusiły i przyciągały coraz liczniejszą grupę konsumentów, którzy mogli się w krótkim czasie cieszyć z nawiązanej transakcji.

Frankowicze oszukani przez system

Wyobrażenie sobie przez klientów banków skutków decyzji wyboru poszczególnych ofert jest niezwykle trudne, zwłaszcza osób, którym rynek finansowy i mechanizmy nim rządzące są obce. Dotyczy to przede wszystkim wieloletnich zobowiązań finansowych, w tym zwłaszcza kredytów hipotecznych i mieszkaniowych. Wielu klientów banków nie było w rzeczywistości świadomych rozmiarów ryzyka jakie wiązało się z kredytem we frankach. Dlatego dla zdecydowanej większości klientów banków, którzy zaciągnęli kredyt we frankach sytuacja jaka ma miejsce w ostatnich latach jest nie tylko dużym zaskoczeniem, ale wręcz prawdziwym dramatem. Frankowicze powierzyli swoje oszczędności i przyszłość w ręce niewłaściwych osób. Cieszyli się z własnego mieszkania, nie spodziewając się, że może ich w przyszłości czekać niemiła niespodzianka. Zaufali bankom jako olbrzymim instytucjom działającym na rynku finansowym, który kontrolowany jest przez KNF, czyli Komisję Nadzoru Finansowego.

Tymczasem okazało się, że zaciągnięcie kredytu w bankach, nawet tych największych na rynku, które zdawałoby się cieszą się renomą i uznaniem wśród konsumentów i inwestorów, wcale nie jest takie bezpieczne jak się niegdyś wydawało. Frankowiczom początkowo wydawać się mogło, że podpisanie umowy kredytowej z bankiem i wyrażenie przez klienta zgody na warunki jakie zostały przedstawione w umowie, mimo iż pociąga za sobą szereg negatywnych skutków oznacza koniec, że umowa to umowa… Jednak dokładna analiza umów kredytowych z bankiem wskazała na szereg nieprawidłowości po stronie banków, przez które frankowicze obecnie znajdują się w takiej, a nie innej sytuacji. W umowach kredytowych znajdują się różnego typu klauzule niedozwolone, czyli niedozwolone postanowienia umowne.

Mając na względzie postanowienia kodeksu cywilnego, przez niedozwolone postanowienia umowne należy rozumieć postanowienia umowy jaka zawierana jest z konsumentem, które to nie zostały uzgodnione indywidualnie z konsumentem, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Zgodnie z postanowieniami § 1 art. 3851 kodeksu cywilnego, postanowienia takie nie są wiążące.

Klauzule niedozwolone w umowie o kredyt we frankach

Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w umowach frankowiczów z bankami

Niedozwolone postanowienia umowne obecne w umowach kredytowych frankowiczów nie są zjawiskiem rzadkim i co ważne, nie dotyczą działalności wyłącznie jednego banku. UOKiK w ostatnich latach wydał wiele decyzji przeciwko bankom, wśród których wymienić można m.in. BPH, Millenium, EUROBANK, BRE Bank czy Getin Noble Bank. Sprawy jakie prowadził UOKiK skutkowały pojawieniem się listy klauzul niedozwolonych, na której pojawiły się postanowienia dotyczące m.in.:

  • sposobu przeliczania salda kredytu z PLN na franka szwajcarskiego,
  • nieprecyzyjnego sposobu określania przez banki wysokości kursów walut,
  • odsyłanie klientów do tabel przygotowanych przez banki bez określenia przez nie daty publikacji i opracowania tabel.

Jeśli w Twojej umowie kredytowej znajdują się postanowienia niedozwolone masz dużą szansę wygrać z bankiem i uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

Nie tylko postanowienia niedozwolone są ważne dla frankowiczów

Obecność postanowień zabronionych w umowach kredytowych frankowiczów nie jest wyłączną przesłanką do dochodzenia roszczeń od banków i nie stanowi wyłącznej podstawy do kwestionowania przez frankowiczów zawartej z bankiem umowy o kredyt we frankach szwajcarskich. Istotnym problemem dla frankowiczów były również błędy w komunikacji pomiędzy bankami a konsumentami. Ci drudzy nie byli w należyty sposób informowani przez pracowników banków o naturze kredytów we frankach. Mogło to w konsekwencji prowadzić do wprowadzania w błąd klientów, którzy nie byli świadomi ryzyka i zagrożenia jakie wiąże się z kredytem w obcej walucie.

forex porady

Przewalutowanie kredytu we frankach

Wielu konsumentów z kredytem we frankach zastanawia się co robić. Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy większej części frankowiczów to przewalutowanie kredytu we frankach.  Przewalutowanie kredytu udzielonego frankowiczom przez bank to przeliczenie kwoty pieniężnej jaka została im do spłaty z CHF na PLN, po określonym kursie walutowym, który jest odpowiedni dla chwili dokonania przewalutowania. Niestety najczęściej przewalutowanie kredytu we frankach jest po prostu nieopłacalne dla frankowiczów. Mimo, iż rozwiązanie wydaje się proste, bezpieczne i dość atrakcyjne to frankowicze mogą wpaść w pułapkę. Na wysokość rat kredytowych wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim stawka WIBOR, LIBOR oraz ewentualna prowizja za przewalutowanie i dodatkowe opłaty pobierane za bank. Mając na uwadze powyższe, przewalutowanie kredytu we frankach niekoniecznie jest najlepszym wyborem i należy szukać innych rozwiązań.

Wyrok TSUE początkiem walki frankowiczów z nieuczciwymi bankami

Pod koniec 2019 r. zapadł wyrok TSUE w sprawie frankowiczów. Co ważne, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był dla nich korzystny. Zgodnie z wyrokiem TSUE , anulowane mają zostać warunki umowy kredytowej z bankiem dotyczące różnic kursowych, które zostaną uznane przez sąd za nieuczciwe. Należy podkreślić, iż orzeczenie TSUE w przedmiotowej sprawie dopuszcza możliwość unieważnienia umowy kredytowej frankowiczom, jeśli opiera się ona na postanowieniach niedozwolonych. Wyrok TSUE jest potwierdzeniem tego, że banki w Polsce nie zawsze działają w 100% zgodnie z prawem.

Powiedz STOP bezprawiu banków, czyli gdzie uzyskają klienci z kredytem we frankach pomoc

Rozstrzygnięcia w ostatnich latach

Rozstrzygnięcia sądowe w ostatnich latach są korzystne dla frankowiczów. Z upływem czasu zwiększa się liczba postępowań sądowych przeciwko bankom w sprawach dotyczących kredytów we frankach. Należy jednak pamiętać, iż nie wszystkie postępowania przez sądami krajowymi kończą się pozytywnym rozstrzygnięciem dla frankowiczów. W licznych przypadkach zapadał wyrok korzystny dla banków. Faktem jest, że wpływ na wynik postępowania sądowego ma wiele czynników, w tym umiejętność prowadzenia sporów.

Niełatwa droga do odzyskania środków finansowych

Droga do odzyskania środków finansowych i zabezpieczenia swojej przyszłości nie jest prosta. Banki są potężną instytucją wyposażoną w działy prawne, które są odpowiednio przygotowane do udziału w trudnych i skomplikowanych postępowaniach sądowych. Specjalizują się w prawie bankowym i cywilnym, więc podczas postępowań stosują terminy obce przeciętnemu konsumentowi. Klienci obawiają się, iż samodzielnie nie będą w stanie wygrać sprawy sądowej. Konsumenci nie są jednak na straconej pozycji. Klienci z kredytem we frankach pomoc uzyskają od specjalistów w branży, których działania koncentrują się na pomocy frankowiczom.

Dlaczego powinieneś powierzyć swoją sprawę Sparta Group

Walkę z nieuczciwymi praktykami banków należy powierzyć w ręce profesjonalistów. Sparta Group to jedna z największych spółek działających na terenie kraju, która na przestrzeni lat pomogła odzyskać środki finansowe o znacznych rozmiarach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej  pomocy frankowiczom, którzy zostali poszkodowani przez nieuczciwe praktyki banków. Specjalizujemy się w prowadzeniu sporów również z innymi podmiotami rynku finansowego. Świadczymy wszechstronne wsparcie wszystkim frankowiczom, którym zależy na odzyskaniu straconych środków finansowych. W przypadku ugody z bankiem- pomożemy uzyskać najkorzystniejsze warunki porozumienia. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, możemy się poszczycić wieloma rozstrzygnięciami na korzyść naszych Klientów.

Jak możemy Ci pomóc

W zakresie świadczonych usług znajduje się analiza sytuacji frankowicza, w  tym analiza  prawna umowy kredytowej z bankiem. Odpowiemy czy twoje roszczenia są zasadne. Przedstawimy Ci, co można osiągnąć i w jaki sposób.  Świadczymy pomoc w zakresie redagowania pism i dokumentów niezbędnych w trakcie walki z bankiem. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie procesów sądowych oraz zawierania ugody, a także podczas prowadzonych negocjacji. Nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Sytuacja na rynku finansowym jest dynamiczna, a czas działa na Twoją niekorzyść.