Komisja Nadzoru Finansowego – jak trafić na listę KNF?

Finansowego pełni funkcję informacyjną. Zgromadzone na niej podmioty albo nie mają licencji na prowadzenie działalności finansowej na terenie Polski, albo jest wobec nich prowadzone postępowanie prokuratury. Potencjalny klient przed nawiązaniem współpracy na przykład z brokerem może sprawdzić, czy dana firma figuruje w rejestrze i lepiej powstrzymać się od powierzania jej swoich pieniędzy. W ten sposób da się uniknąć oszustwa forex – nieuczciwe firmy nieustannie działają i próbują skusić nieświadomych, często początkujących inwestorów.

Jak podmiot trafia na listę KNF?

Na listę prowadzoną przez KNF mogą trafić wszystkie podmioty z sektora rynku finansowego, które nie działają zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec takich firm Komisja wystosowuje oskarżenie o popełnienie przestępstwa. Na czas dochodzenia i ustalania, czy rzeczywiście doszło do uchybień, podmiot zostaje umieszczony na liście.

Co ważne, na tej liście mogą znaleźć się nie tylko podmioty bezpośrednio nadzorowane przez KNF, ale są podejrzane o złamanie przepisów. Jeśli postępowanie wobec firmy prowadzone jest z urzędu bądź zostało zgłoszone przez inny podmiot, KNF otrzymuje informację na ten temat od prokuratora i może wpisać firmę na listę.

Skąd jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego czerpie informacje na temat uchybień? Przede wszystkim źródłem danych są skargi i sygnały od konsumentów, banków, Krajowej Administracji Skarbowej, towarzystw ubezpieczeniowych czy policji. Dodatkowo KNF monitoruje również media oraz internet w poszukiwaniu informacji. Głównie są to fora internetowe związane z giełdami oraz inwestowaniem. Na listę trafiają więc te firmy, co do których pojawiło się jakiekolwiek podejrzenie o popełnieniu przestępstwa. Następnie doniesienia te są weryfikowane przez odpowiednie organy merytoryczne.

oszustwa na forex

Za co podmiot może zostać wpisany na listę KNF?

 Powodów, dla których firma zostanie wpisana na listę ostrzeżeń KNF, jest wiele. Wśród można wymienić następujące:

  • wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia KNF – głównie przyjmowanie wkładów pieniężnych i obciążanie ich ryzykiem,
  • prowadzenie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi bez odpowiedniego zezwolenia,
  • prowadzenie działalności na rynku finansowym bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych,
  • prowadzenie bez zezwolenia giełdy towarowej, funduszu emerytalnego,
  • wykonywanie czynności ubezpieczeniowych bez zezwolenia,
  •  prowadzenie działalności brokerskiej i agencyjnej w zakresie ubezpieczeń lub asekuracji bez odpowiednich zezwoleń,
  • Stosowanie w komunikatach, reklamach czy opisie działalności pojęcia „program emerytalny” w sposób nieuprawniony, podobnie jak używanie pojęć „indywidualne konto emerytalne”, „indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego”, „IKE”, „IKZE”,
  • Świadczenie usług płatniczych, wydawanie pieniądza elektronicznego w sposób nieuprawniony.

Lista przewinień jest o wiele dłuższa. Dotyczy przede wszystkim nieuprawionego wykonywania czynności: sprzedaży instrumentów finansowych, ubezpieczeń czy innych produktów finansowych bez prawnie wymaganych zezwoleń. Na liście znajdują się więc piramidy finansowe czy brokerzy uznani za scam forex.

Dane podmiotów wpisanych na listę zostają upublicznione. W konsekwencji wszyscy, którzy przeglądają listę, mogą zobaczyć nazwę podmiotu, jego numer identyfikacyjny, czyli NIP, REGON lub KRS, nazwę prokuratury prowadzącej postępowanie, opis przebiegu sprawy, informacje o prawomocnych orzeczeniach wydanych w trakcie postępowania.

Czy z listy KNF można się wypisać?

Do 2015 roku podmiot raz wpisany na listę pozostawał na niej na zawsze, niezależnie od tego, czy został oczyszczony z zarzutów, czy też nie. Obecnie polskie przepisy definiują kilka sytuacji, w których podmiot może zostać usunięty z listy KNF. Dzieje się tak wtedy, gdy nastąpi prawomocna odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego albo dojdzie do jego prawomocnego umorzenia. Firma może zostać z listy wykreślona również wtedy, gdy sąd wyda prawomocne orzeczenie kończące postępowanie karne, ale będzie ono inne niż wyrok skazujący. Może być to także wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. Trzeba jednak pamiętać, że nie dzieje się to automatycznie. Aby zostać usuniętym z listy Komisji Nadzoru Finansowego, należy złożyć wniosek. Jeśli wobec danej firmy toczy się więcej niż jedno postępowanie, dane zostaną usunięte dopiero po zakończeniu wszystkich spraw. W pewnych przypadkach informacje z listy są usuwane przez KNF bez składania wniosków. Po 10 latach od złożenia zawiadomienia Komisja usuwa wpisy wraz z aktualizacjami dotyczącymi postępowania.

odzyskiwanie pieniędzy z forex

Czy po umieszczeniu na liście podmiot może nadal prowadzić działalność?

Zgodnie z prawem nie ma przeszkód dla prowadzenia działalności po umieszczeniu na liście – niezależnie od tego, czy była to decyzja słuszna, czy też nie. Spis prowadzony przez KNF ma jednak na celu ostrzegać oraz informować konsumentów przed potencjalnymi zagrożeniami na rynku finansowym. Z tego względu warto dobrze przemyśleć podjęcie współpracy z każdym podmiotem umieszczonym na liście.

Co w przypadku oszustwa?

Podjęcie współpracy z nieuczciwym brokerem prowadzi do sytuacji, w której odzyskiwanie pieniędzy z forex staje się zadaniem trudnym. Nierzetelna firma przestaje odpowiadać na wiadomości, kontakt się urywa, niełatwo dotrzeć do osoby odpowiedzialnej za całe przedsięwzięcie. Są jednak firmy specjalizujące się w windykacji forex, czyli działaniach mających na celu odzyskanie środków od nieuczciwego brokera. Windykacją zajmuje się firma Sparta Group. Zespół specjalistów z prawa, finansów i psychologii opracowuje plan, który pozwala wyegzekwować należność.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+