Komisja Nadzoru Finansowego – efekty działania listy KNF

Teoretycznie wpis na listę Komisji Nadzoru Finansowego nie zabrania danej firmie prowadzenia działalności. Lista ta pełni funkcję informacyjną, jest to forma publicznego podania w wątpliwość legalność działania danego podmiotu, w związku z którym złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. To natomiast oznacza potencjalne problemy dla firmy, co do której pojawiły się podejrzenia. Jakie konkretnie są efekty działania KNF w sprawie listy ostrzeżeń?

Zadania listy KNF

Lista ostrzeżeń prowadzona przez KNF służy w założeniu ochronie konsumentów przed zaufaniem nierzetelnej firmie i powierzeniem jej swoich pieniędzy. Drugim zadaniem listy tworzonej przez KNF jest troska o bezpieczeństwo i stabilność świadczenia usług na rynku finansowym. Pełni funkcję edukacyjną oraz prewencyjną, aby ograniczyć nielegalne działania. Przykładem takich działań są oszustwa forex – nieuczciwi brokerzy przejmują środki wpłacone przez klientów i trudno jest je odzyskać samodzielnie. Aby uniknąć takich sytuacji, można przed podjęciem współpracy sprawdzić, czy wybrany broker nie znajduje się na liście ostrzeżeń, co oznaczałoby, że jego działanie nie jest całkowicie legalne.

forex oszuści co zrobić

Konsekwencje umieszczenia na liście KNF

Umieszczenie firmy na liście nie ma na celu jedynie ostrzec potencjalnych klientów wpisanych na nią podmiotów. Jej główne zadanie to szerzenie informacji, jednak wpisanie podmiotu na listę niesie ze sobą pewne konsekwencje. Główną z nich jest złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. To zaś oznacza wszczęcie postępowania karnego, a w przypadku odkrycia nieprawidłowości – możliwe wysokie kary finansowe, a nawet pozbawienie wolności.

To jednak nie wszystko. Umieszczenie na liście pociąga za sobą więcej konsekwencji. Właściciele podmiotów podejrzewanych przez KNF muszą liczyć się z komplikacjami finansowymi. Wiele banków oraz instytucji finansowych na bieżąco monitoruje wpisy KNF i w przypadku, gdy nowy podmiot wpisany na listę okazuje się ich klientem, niezwłocznie wypowiadają mu umowę. Oznacza to poważne problemy, takie jak blokada dostępu do systemu finansowego, co w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia działalności. Nie zawsze wygląda to tak samo. Może się okazać, że duże korporacje po wpisaniu na listę nie odczują niedogodności i będą mogły bez problemu działać dalej.

Czy podmiot wpisany na listę ma prawo głosu?

KNF nie powiadamia każdej organizacji, która pojawia się na liście ostrzeżeń. Podmioty te najczęściej dowiadują się o tym fakcie z mediów i od tego momentu zaczynają się prawdziwe problemy. Bywa jednak, że KNF przed opublikowaniem wpisu zwraca się do firmy z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Jest to szansa na przedstawienie własnego stanowiska i w przypadku, gdy wyjaśnienia okażą się wystarczające – na uniknięcie wpisu.

Zgłoszenie nieprawidłowości i wpisanie na listę – co dalej?

Wpis na listę pociąga za sobą zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przebiega to automatycznie – wraz ze stworzeniem wpisu, Komisja składa zawiadomienie. Nie ma wyjątków od tej reguły. Obowiązek powiadamiania prokuratury o nieprawidłowościach wynika wprost z przepisów. Prokuratura może jednak odrzucić wniosek lub rozpocząć śledztwo. W praktyce rzadko zdarzają się przypadki odmowy ze względu na to, że Komisja to wysoko wyspecjalizowany urząd. Prokuratura podejmuje więc czynności sprawdzające, po których podejmuje decyzję o postawieniu zarzutów danemu podmiotowi albo o umorzeniu postępowania.

Czy czarna lista KNF przynosi efekty?

Wokół listy tworzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego pojawiają się pewne kontrowersje. Ze względu na to, że wpis na liście nie oznacza jednocześnie zamknięcia działalności podejrzanego podmiotu, słychać głosy, że w praktyce zestawienie to nie przynosi efektów. Przykładem może być tu Amber Gold. Firmę umieszczono w wykazie ostrzeżeń, jednak nadal prowadziła ona działalność i w rezultacie oszukanych zostało wielu ludzi. Podobnie dzieje się z innymi nierzetelnymi organizacjami, w czym wyjątkiem nie jest scam na forex. W tym ujęciu można zarzucić KNF, że jej lista nie gwarantuje Polakom bezpieczeństwa, czyli w praktyce nie spełnia jednego ze swoich podstawowych założeń. Pełni ona jednak funkcję informacyjną i daje możliwość sprawdzenia firmy przed podjęciem z nią współpracy. Każdy może więc przed skorzystaniem z usług brokera, banku czy innej instytucji finansowej sprawdzić, czy nie toczy się właśnie postępowanie przeciw tej firmie. W ten sposób, działając uważnie, można uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w postaci utraty oszczędności.

Jeśli jednak padło się ofiarą oszustwa, warto sprawdzić rozwiązanie, jakim jest windykacja należności forex. Usługi te przynoszą realne rezultaty w przypadku nieuczciwych brokerów, którzy urwali kontakt i utrudniają wypłatę depozytu. Odzyskiwanie pieniędzy z forex samodzielnie jest trudnym zadaniem, jednak z pomocą specjalistów ze Sparta Group szansa na sukces znacznie się zwiększa.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+