Komisja Nadzoru Finansowego – czym jest KNF?

Każdy, kto śledzi informacje dotyczące brokerów czy giełd, prędzej czy później natknie się na wiadomość o Komisji Nadzoru Finansowego. KNF to organ, który ma za zadanie sprawować kontrolę nad rynkiem finansowym. To między innymi KNF zajmuje się wykrywaniem nieuczciwych brokerów – scam forex. Czym konkretnie zajmuje się komisja, jakie ma uprawnienia i kto wchodzi w jej skład?

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

Rynki finansowe w krajach kapitalistycznych to rynki niezwykle skomplikowane i rozbudowane. Funkcjonuje w nich wiele różnych podmiotów – banków, instytucji czy brokerów. Brak kontroli skutkowałby wieloma naruszeniami i mógłby się wiązać z ogromnymi stratami finansowymi. Aby tego uniknąć, powołano organ mający za zadanie sprawować nadzór nad rynkiem.

Organ ten został powołany na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 21 lipca 2006 roku. Wraz z rozpoczęciem działalności, KNF przejęła uprawnienia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W 2008n KNF przejęła także zadania Komisji Nadzoru Bankowego.

Co obejmuje nadzór KNF?

Zadania i kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego zawarto w przepisach ogólnych Ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. KNF zajmuje się:

 • nadzorem bankowym,
 • nadzorem emerytalnym,
 • nadzorem ubezpieczeniowym,
 • nadzorem nad rynkiem kapitałowym,
 • nadzorem nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczym, dostawcami usług dostępu do informacji o rachunku,
 • nadzorem nad agencjami ratingowymi,
 • nadzorem nad współdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,
 • nadzorem nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami.

Spod nadzoru LNF wyjęte są instytucje takie jak ZUS, KRUS, BFG, UFH i ubezpieczenia zdrowotne. Nad nimi kontrolę sprawują ministrowie z odpowiednich resortów.

Celem sprawowania nadzoru przez KNF jest zapewnienie prawidłowego działania rynki finansowego, a także dbać o jego bezpieczeństwo, przejrzystość i stabilność. Istotna jest także ochrona interesów uczestników rynku. To zadanie często realizuje się poprzez ostrzeganie o potencjalnie niebezpiecznych, niewiarygodnych instytucjach i działaniach, które wzbudzają podejrzenia. Komisja Nadzoru Finansowego może wydać ostrzeżenie na temat konkretnych instrumentów finansowych lub podmiotów.

Zadania KNF to nie tylko nadzór

Komisja Nadzoru Finansowego, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się głównie kontrolą rynku finansowego i sprawowanie nad nim nadzoru. To jednak nie wszystkie zadania, jakie stają przed KNF. Organ ten dba o poprawne działanie rynku. w ramach tego podejmuje działania, które mają zapewnić jego rozwój, wzrost konkurencyjności, innowacyjności. Ważna jest także funkcja edukacyjna, a konkretnie informowanie uczestników rynku tak, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo i zapewnić ochronę ich interesów. Ponadto KNF może nakładać kary pieniężne na spółki publiczne, które nie wywiązały się ze swoich obowiązków.

Kto zasiada w KNF?

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi Przewodniczący KNF, 3 zastępców oraz 9 członków:

 • minister właściwy do spraw instytucji finansowych,
 • minister właściwy do spraw gospodarki,
 • minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego,
 • Prezes Narodowego Banku Polskiego lub delegowany przez niego członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
 • Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Przedstawiciel Ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych lub przedstawiciel Rady Ministrów.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego reprezentuje Komisję na zewnątrz. Przewodniczącego na kadencje trwającą 5 lat mianuje Prezes Rady Ministrów. Kandydat na to stanowisko musi spełnić szereg warunków, w tym mieć polskie obywatelstwo, legitymować się wykształceniem wyższym prawniczym lub ekonomicznym, mieć odpowiednią wiedze na temat nadzoru nad rynkiem finansowym oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Oszuści forex

Lista ostrzeżeń KNF

Jednym z realizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego jest informowanie o podmiotach rynku finansowego, wobec których zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa w związku z działalnością finansową. Dane te publikowane s ą na liście ostrzeżeń publicznych KNF, zwanej też czarną listą KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego to podmiot, który dba o transparentność rynku finansowego oraz o interesy jego uczestników. W przypadku brokerów oraz ich klientów kontrola KNF jest o tyle istotna, że w przypadku nieprawidłowości czy podejrzenia oszustwa forex użytkownik zawsze może zgłosić się do Komisji i dociekać swoich praw. Jednak w przypadku podmiotów, które nie są kontrolowane przez KNF, odzyskiwanie pieniędzy z forex jest skomplikowane i często konieczna jest windykacja forex. Takim działaniem zajmują się wyspecjalizowane firmy jak Sparta Group.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+