Uczciwy broker? Czyli jak wybrać brokera forex – zasada trzecia ? instrumenty finansowe

oszustwa na forex

Decydując się na rozpoczęcie inwestycji, należy zapoznać się z instrumentami finansowymi, którymi można handlować. Każdy z nich ma swoją specyfikę, różnią się między sobą także potencjalnymi zyskami ? ale i ryzykiem. W przypadku bardziej zmiennych aktywów, takich jak kryptowaluty, szansa na zysk rośnie wraz z ryzykiem straty. Inne, takie jak lokaty, nie zapewniają wysokich zarobków, są jednak uznawane za dość bezpieczne. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat przed pierwszą inwestycją?

Czym są instrumenty finansowe?

Instrumenty finansowe stanowią reprezentację lub dokumentację praw własności, zobowiązań lub praw do przepływów pieniężnych związanych z danym aktywem finansowym. Służą do zarządzania, inwestowania lub zabezpieczania ryzyka.

Oferują je różne instytucje finansowe, takie jak banki, domy maklerskie, giełdy papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne i platformy handlu elektronicznego. Dają one inwestorom dostęp do różnych rynków finansowych i aktywów.

Poszczególne aktywa różnią się od siebie i mają różne cechy, takie jak płynność, stopień ryzyka, oprocentowanie, termin zapadalności, prawo do głosowania czy udziału w zyskach. Jakie więc wybrać? Wiele zależy od tolerancji na ryzyko i preferencji inwestora, a także efektów, jakie chciałby osiągnąć.

Inwestorzy powinni być świadomi charakterystyki i ryzyka związanych z instrumentami finansowymi. Dlatego przed rozpoczęciem działań najlepiej zapoznać się z opisami aktywów i z zasadą działania rynków finansowych.

Jakie są rodzaje instrumentów finansowych?

Istnieje kilka rodzajów aktywów, do których inwestor może uzyskać dostęp.

Akcje reprezentują udziały w spółce kapitałowej. Inwestorzy, którzy mają akcje, stają się właścicielami części spółki i mają prawo do dywidendy oraz udziału w zyskach. Akcje mogą być notowane na giełdzie, a ich wartość zmienia się w zależności od popytu i podaży na rynku.

Obligacje są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, korporacje lub instytucje finansowe. Osoba, która nabywa obligację, w praktyce pożycza pieniądze emitentowi i w zamian otrzymuje odsetki. Obligacje mają określony termin zapadalności, po którym emitent zwraca kapitał inwestorowi.

Opcje dają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży aktywa bazowego (np. akcji) po określonej cenie w określonym czasie. Istnieją dwa rodzaje opcji: opcje kupna (call options), które dają prawo do zakupu aktywa bazowego, oraz opcje sprzedaży (put options), które dają prawo do jego sprzedaży.

Kontrakty terminowe i kontrakty futures są to umowy, które zobowiązują strony do kupna lub sprzedaży określonego aktywa (np. surowce, waluty, indeksy) po ustalonej cenie i terminie w przyszłości. Różnica między nimi polega na tym, że kontrakty terminowe są zawierane na rynku pozagiełdowym (OTC), podczas gdy futures są standardowymi kontraktami obrotu giełdowego.

Waluty to instrumenty finansowe reprezentujące pieniądze emitowane przez rządy różnych krajów. Waluty służą jako środki płatnicze i wartość przechowywana. Inwestorzy mogą handlować nimi na rynku Forex w celu spekulacji na zmianach kursów.

Fundusze inwestycyjne są to pule pieniędzy zgromadzonych od wielu inwestorów, które są zarządzane przez profesjonalistów i inwestowane w różne aktywa finansowe, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości.

odzyskiwanie pieniędzy z forex

Jakie instytucje zapewniają dostęp do instrumentów finansowych?

Dostęp do instrumentów finansowych oferuje wiele różnych instytucji. Odgrywają one rolę pośrednika, umożliwiając inwestorowi otwieranie transakcji i czerpanie ewentualnych zysków z obrotu wybranymi aktywami. Jakie są to instytucje?

Banki oferują szeroki zakres instrumentów finansowych, w tym konta oszczędnościowe, certyfikaty depozytowe, karty kredytowe oraz usługi maklerskie, które pozwalają inwestować w akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne.

Dom maklerski umożliwia inwestorom handel różnymi instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, opcje, kontrakty terminowe i fundusze inwestycyjne. Zapewnia platformę transakcyjną, dostęp do rynków finansowych i usługi doradcze.

Fundusze inwestycyjne, zarówno otwarte (fundusze open-end) jak i zamknięte (fundusze closed-end), dają inwestorom możliwość inwestowania w różne aktywa finansowe. Inwestorzy wpłacają swoje środki, a profesjonalni zarządzający inwestują je w imieniu klientów.

Giełda Papierów Wartościowych to miejsce, gdzie inwestorzy mogą kupować i sprzedawać instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy opcje. Giełdy zapewniają zorganizowany rynek, na którym transakcje odbywają się między kupującymi a sprzedającymi.

W ostatnich latach pojawiło się także wiele platform handlu elektronicznego, które umożliwiają inwestorom indywidualnym dostęp do różnych instrumentów finansowych. Te platformy często oferują innowacyjne rozwiązania, takie jak handel online, narzędzia analizy rynku i dostęp do globalnych rynków finansowych.

Czy wszystkie instrumenty finansowe są odpowiednie dla każdego?

Z instrumentów finansowych może korzystać każdy, jednak niektóre aktywa, ze względu na swoją specyfikę, wymagają wiedzy i doświadczenia. Nie wszystkie są więc polecane początkującym osobom.

Niedoświadczeni inwestorzy powinni zacząć od prostszych i łatwiejszych do zrozumienia instrumentów finansowych. Inwestowanie w udziały przedsiębiorstw, które są notowane na giełdzie papierów wartościowych, może być dobrym sposobem na rozpoczęcie budowania portfela inwestycyjnego, pod warunkiem wykonania odpowiedniego researchu.

Najmniejszym ryzykiem zaś są obarczone obligacje skarbowe, konta oszczędnościowe i lokaty, które oferują oprocentowanie na zdeponowane środki.

Doświadczeni inwestorzy mają większą wiedzę i umiejętności. Mogą więc oni spróbować swoich sił w opcjach. Kontrakty terminowe oraz instrumenty pochodne, których wartość zależy od wartości innych aktywów, również mogą być dobrym pomysłem.

odzyskiwanie pieniędzy z forex

Podsumowanie

Decydując się na inwestycję, należy przeprowadzić dokładny research i zacząć od tych aktywów, które cechują się najmniejszym poziomem ryzyka. Trzeba także wybrać odpowiedniego brokera. Tu można jednak trafić na scam. Forex oraz inne rynki bywają więc niebezpieczne dla nieuważnych inwestorów.

Co zrobić w przypadku, gdy trafiło się na przypadek oszustwa forex? Czy odzyskiwanie pieniędzy z forex jest możliwe? W takich przypadkach pomagają firmy, które zajmują się windykacją forex. Specjaliści w tej dziedzinie, tak jak Sparta Group, szukają najlepszych sposobów na wyegzekwowanie długów. Jak wynika z pozostawianych przez klientów Sparta Group opinii, działają skutecznie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Uwaga!

Zidentyfikowaliśmy próby podszywania się pod pracowników Sparta Group.

Oszuści podszywający się pod naszą firmę korzystają m.in. z witryny https://group-sparta.site/ oraz 
https://spartaspartasparta.com/.

Informujemy, że pracownik Sparta Group nigdy nie zażąda od Ciebie dostępu do konta bankowego bądź nie będzie wymagał instalacji programu typu Any Desk oraz Team Viewer.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod naszym oficjalnym numerem (+48) 790 314 389.