Forex – porady dla początkujących – zasada pierwsza

windykacja należności forex

Inwestowanie na Forex może wydawać się kuszące. Wizja wysokich zarobków zachęca wiele osób do spróbowania swoich sił na rynku walutowym, jednak większość z nich odnosi porażkę. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej wynika to z braku odpowiedniego przygotowania przed rozpoczęciem działań na rynkach Forex. Bez wiedzy i doświadczenia łatwo wpaść w pułapkę chciwości i zrobić fałszywy krok, a stąd już niedaleko do utraty całych oszczędności. O czym więc warto wiedzieć, wchodząc w świat Forex i jak zacząć? O tym poniżej.

Czym jest Forex?

Forex to jedna z nazw, która określa międzynarodowy rynek wymiany walut. Inne nazwy to Foreign Exchange Market lub FX Market. Forex to w praktyce rynek, na którym dokonuje się wymiany jednej waluty na inną po ustalonej cenie. Zalicza się do największych oraz najbardziej płynnych rynków na świecie. Jego dzienne obroty przekraczają kwotę 5 bilionów dolarów.

Na rynku Forex handlują przede wszystkim duże instytucje finansowe czy banki. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by każdy, kto ma taką chęć, stał się pośrednim uczestnikiem obrotu. Dzieje się to w momencie wymiany waluty podczas podróży do obcego kraju. I właśnie pierwotna funkcja rynku Forex polegała na wspomaganiu wymiany walut na potrzeby handlu towarami czy usługami na poziomie międzynarodowym. Z czasem jednak, na co wpływ miała duża zmienność oraz płynność tego rynku, stał się on atrakcyjny dla spekulantów oraz inwestorów. Dzisiaj około 90% transakcji dokonywanych na rynku Forex to transakcje spekulacyjne wykonywane przez traderów.

 

Centralizacja rynku Forex

Rynek Forex nie jest scentralizowany. Oznacza to, że nie ma swojej siedziby jak giełdy w różnych państwach. Rynek ten jest rynkiem pozagiełdowym lub, inaczej rzecz ujmując, międzybankowym. Handel na Foreksie odbywa się poprzez sieci komputerowe, które łączą użytkowników na całym świecie. Sprawia to, że każdy może spróbować swoich sił w spekulacjach na rynku. Odbywa się to najczęściej za pośrednictwem firm brokerskich, które obowiązują odpowiednie regulacje i nadzór odpowiednich instytucji finansowym. Aby jednak nie narazić się na straty, najlepiej podejść do pierwszych inwestycji na Foreksie w sposób odpowiedzialny – czyli zyskując wiedzę i umiejętności.

 

Najpopularniejsze pary walutowe na rynku Forex

Każda z walut dostępna na rynku ma swój trzyliterowy kod: USD to dolar, EUR to euro, GBP – funt szterling. Handel na rynku Forex odbywa się w parach, a zatem widoczna wartość to stosunek jednej waluty do drugiej – na przykład EUR/USD to stosunek euro do dolara, a USD/JPY – stosunek dolara do jena japońskiego.

Najpopularniejsze pary na rynku Forex to najczęściej waluty największych gospodarek świata. Wśród nich można wyróżnić:

  • EUR/USD – euro do dolara amerykańskiego,
  • GBP/USD – funt szterling do dolara amerykańskiego,
  • USD/CAD – dolar amerykański do dolara kanadyjskiego,
  • USD/CHF – dolar amerykański do franka szwajcarskiego,
  • USD/JPY – dolar amerykański do jena japońskiego.

 

Grupy par walutowych

Pary walutowe występują w grupach. Można wymienić ich kilka. Pierwsza z nich, Majors, to głównie pary walutowe największych gospodarek świata. Do tej grupy należą więc EUR/USD, GBP/USD czy USD/CHF. Minors to natomiast pozostałe pary walutowe, które występują na rynku. Kolejną grupą jest Exotic. Tutaj znajdują się pary egzotyczne – czyli takie, w których przynajmniej jedna waluta jest walutą kraju rozwijającego się. Są to waluty, które stanowią niewielki odsetek wśród wszystkich transakcji. Można tu wymienić na przykład USD/RON czy, co ciekawe, USD/PLN.

Kolejną grupą są pary krzyżowe, czyli Cross. Nie ma tu dolara, może natomiast występować euro – np. EUR/PLN, EUR/GBP. Warto wymienić także waluty surowcowe, czyli waluty krajów, których gospodarki opierają się w dużym stopniu na eksporcie surowców. W tej grupie można znaleźć waluty takie jak dolar australijski, dolar nowozelandzki czy korona norweska.

Jak zbudowana jest para walutowa?

Każda para walutowa składa się z waluty bazowej oraz kwotowanej. Waluta bazowa to pierwsza waluta w parze, a kwotowana – druga. Cena danej pary walutowej oznacza, ile waluty kwotowanej, czyli drugiej w parze, można kupić za jednostkę waluty bazowej, czyli pierwszej w parze. Jeśli więc para EUR/USD ma cenę 1.1100, to znaczy, że 1 EUR można kupić za 1,11 USD. Podobnie gdy cena pary USD/JPY wynosi 108.00 oznacza to, że 1 USD można kupić za 108 JPY.

Spread

Spread to jeden z najważniejszych czynników na rynku Forex. Jest to różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty. Tak naprawdę to właśnie spread jest podstawowym kosztem uczestnictwa tradera w rynku. Zależy on przede wszystkim od płynności danej pary walutowej. W przypadku walut egzotycznych wysokość spreadu jest o wiele wyższa niż w parach głównych.

Spread wyraża się w procentach lub w pipsach. Pips to jednostka określająca kwotowania waluty – do czwartego miejsca po przecinku oraz do drugiego dla pary USD/JPY – czyli odpowiednio 0.0001 i 0.01. Jeśli na przykład cena pary walutowej wzrośnie z 1.1100 o 1 pips, osiągnie pułap 1.1101. Warto o tym pamiętać by uniknąć scamu na forexie spowodowanego nieuczciwym działaniem na spreadach.

Jak zatem widać, tematyka rynków Forex jest dość szeroka. Aby rozpocząć inwestowanie w sposób odpowiedzialny, i uniknąć nieuczciwych brokerów, warto dowiedzieć się jak najwięcej o danym rynku i prawach, jakie nim rządzą. Tylko wtedy można podejmować przemyślane decyzje i realnie ocenić ryzyko przy danej transakcji.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+