Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich ? analiza kursu

Dirham jest oficjalną jednostką monetarną Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Swoje korzenie ma w walucie brytyjskiej, która dominowała na Bliskim Wschodzie w XIX wieku. Jaka jest historia dirhama, jak wyglądała jego wartość w przeszłości i co wpływa na nią obecnie?

Podstawowe informacje o dirhamie Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich (AED) to waluta oficjalnie używana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest jedną z najbardziej stabilnych walut na Bliskim Wschodzie i cieszy się uznaniem zarówno na rynku międzynarodowym, jak i wśród turystów odwiedzających ten dynamiczny region.

Krótka historia arabskiej waluty

Historia dirhama Zjednoczonych Emiratów Arabskich sięga roku 1973, kiedy to pięć emiratów ? Abu Zabi, Dubaj, Szardża, Umm al-Kajwajn i Ajman ? utworzyło Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wcześniej każdy z emiratów miał swoją własną walutę. Jednakże, aby uprościć transakcje handlowe i wzmocnić ekonomię kraju, postanowiono wprowadzić wspólną walutę. Tak powstał dirham.

Historia kursu dirhama

Kurs dirhama początkowo był powiązany z funtem szterlingiem, czyli walutą brytyjską. Jednak w 1997 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie zdecydowały się na stałe powiązanie dirhama z dolarem amerykańskim. Od tamtej pory waluta arabska jest notowana po stałym kursie 1 USD = 3,67 AED. To powiązanie z dolarem umożliwiło stabilizację waluty i zwiększenie zaufania inwestorów.

Historia kursu dirhama była związana z licznymi wydarzeniami i czynnikami, które miały wpływ na jego wahania. Jednym z takich wydarzeń było odkrycie zasobów ropy naftowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ropa, jak wiadomo, jest jednym z ważniejszych surowców na świecie.

Ropa naftowa, kryzys gospodarczy a wartość dirhama

W latach 70. i 80. XX wieku, po wzroście cen ropy na światowych rynkach, Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się jednym z głównych producentów tego surowca. To przyczyniło się do wzrostu wartości dirhama, ponieważ wzrost cen ropy zwiększał dochody kraju i powodował większy popyt na jego walutę.

Innym ważnym czynnikiem wpływającym na kurs dirhama były wydarzenia gospodarcze na arenie międzynarodowej. Na przykład kryzys finansowy w 2008 roku miał negatywny wpływ na kurs większości walut, w tym także na dirhama.

Z powodu spowolnienia gospodarczego i niepewności na rynkach finansowych inwestorzy szukali bezpiecznych przystani dla swoich pieniędzy, co często prowadziło do odpływu kapitału z rynków wschodzących, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie. Inwestorzy w takich przypadkach wolą lokować swój kapitał w walutach uważanych za bezpieczną przystań, jak np. dolar, albo surowce, takie jak złoto.

Wahania cen ropy naftowej również miały wpływ na kurs dirhama. Na przykład, gdy ceny ropy spadały, dochody z eksportu naftowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich malały, co prowadziło do mniejszego popytu na dirhama. To z kolei przyczyniało się do osłabienia waluty.

Czynniki regionalne a wartość dirhama

Należy również wspomnieć o politycznych i regionalnych czynnikach, które miały wpływ na kurs dirhama. Zjednoczone Emiraty Arabskie odgrywają istotną rolę w geopolityce regionu Bliskiego Wschodu. Konflikty zbrojne, napięcia polityczne czy zmiany rządów w sąsiednich krajach mogą prowadzić do niepewności i wahań na rynku walutowym. Na przykład, napięcia na Bliskim Wschodzie mogą powodować odpływ kapitału inwestycyjnego i spadek wartości dirhama.

Sytuacja na świecie

Inwestorzy obserwują również politykę monetarną i fiskalną prowadzoną przez Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Decyzje dotyczące stóp procentowych, interwencje na rynku walutowym czy polityka budżetowa mają bezpośredni wpływ na wartość dirhama. Na przykład, podwyższenie stóp procentowych może przyciągać zagranicznych inwestorów, co zwiększa popyt na dirhama i może prowadzić do umocnienia waluty.

Dodatkowo, czynniki globalne, takie jak zmiany w sytuacji gospodarczej światowych mocarstw czy zmiany w polityce monetarnej głównych banków centralnych, również wpływają na wartość dirhama. Inwestorzy śledzą te wydarzenia, ponieważ mogą mieć istotny wpływ na kurs dolara amerykańskiego, a przez to również na dirhama, ze względu na powiązanie tych dwóch walut.

Ważne jest zrozumienie, że kurs dirhama jest podatny na różne czynniki i może ulegać wahaniom. Dlatego inwestorzy i osoby zainteresowane rynkiem walutowym powinny być świadome tych czynników i bieżąco monitorować sytuację ekonomiczną, polityczną i globalną, aby podejmować przemyślane decyzje inwestycyjne.

Podsumowanie

Podsumowując, dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest stabilną walutą o dużej wadze regionalnej. Jest ona jednak stosunkowo mało płynna. Jego kurs jest zależny od wielu czynników, takich jak ceny ropy naftowej, polityka monetarna, wydarzenia polityczne i globalne. Inwestorzy powinni być świadomi tych czynników i analizować sytuację na rynku, aby podejmować informowane decyzje inwestycyjne związane z dirhamem.

Czy więc opłaca się inwestować w dirmaha? Każdy inwestor musi sam podjąć taką decyzję. Jak w przypadku innych walut, zawsze pojawia się ryzyko wahań. Jednak ze względu na powiązanie AED z dolarem amerykańskim, warto obserwować sytuację amerykańskiej waluty i na tej podstawie podejmować decyzje.

Kolejnym czynnikiem, który jest istotny w kontekście bezpiecznych inwestycji, jest wybór brokera. W sieci działa wiele oszustw forex, dlatego warto poświęcić czas na dokładne sprawdzenie firmy przed wpłaceniem pieniędzy.

Co jednak w przypadku, gdy przelałeś pieniądze, a broker okazał się scamem na forex? Czy oznacza to, że kapitał przepadł? Nie do końca. W takich sytuacjach warto skorzystać z usług firm takich jak Sparta Group i zainteresować się windykacją należności forex. Celem tych działań jest odzyskiwanie pieniędzy z forex. Dzięki temu, że za proces odpowiadają eksperci z doświadczeniem w wielu dziedzinach, skuteczność windykacji jest wysoka. Wszystko zależy jednak od sytuacji, dlatego warto przekazać firmie jak najwięcej danych na temat nieuczciwego brokera. Zwiększy to szansę na wygraną.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Uwaga!

Zidentyfikowaliśmy próby podszywania się pod pracowników Sparta Group.

Oszuści podszywający się pod naszą firmę korzystają m.in. z witryny https://group-sparta.site/ oraz 
https://spartaspartasparta.com/.

Informujemy, że pracownik Sparta Group nigdy nie zażąda od Ciebie dostępu do konta bankowego bądź nie będzie wymagał instalacji programu typu Any Desk oraz Team Viewer.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod naszym oficjalnym numerem (+48) 790 314 389.