Uczciwy broker? Czyli jak wybrać brokera forex – zasada druga ? prowizja i spready

odzyskiwanie pieniędzy z forex

Każdy broker określa własną taryfę opłat. Pobiera je za różne działania ? przede wszystkim za otwieranie i zamykanie pozycji, przetrzymanie transakcji na kolejną sesję, a czasem za brak aktywności na koncie przez określony czas. Nagromadzenie prowizji może znacząco uszczuplić wypracowany przez inwestora zarobek. Na co warto zwracać uwagę w kwestii opłat i jak wybrać brokera, który oferuje uczciwe stawki?

Jakie opłaty pobierają brokerzy forex?

Brokerzy pobierają od swoich klientów różne opłaty, w zależności od modelu biznesowego i usług, które oferują. Ich wysokość będzie się różniła pomiędzy firmami.

Jedną z podstawowych opłat jest spread, czyli różnica między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) pary walutowej lub innego instrumentu finansowego. Może być stały lub zmienny, ale zawsze stanowi podstawowy koszt transakcyjny dla klienta.

Niektórzy brokerzy pobierają także prowizje za wykonane transakcje. Mogą być one naliczane jako stała opłata lub jako procent od wartości transakcji. Najczęściej z prowizjami można się spotkać na rachunkach typu ECN (Electronic Communication Network), gdzie klienci mają bezpośredni dostęp do rynku międzybankowego.

Swap, czyli koszt przetrzymania pozycji, jest kosztem lub korzyścią związaną z pozostawieniem pozycji przez noc. Rynek Forex działa 24 godziny na dobę, swap jest zatem mechanizmem rozliczającym różnicę w oprocentowaniu walut w parze. Jeśli klient przetrzymuje pozycję przez noc, czyli zostawia ją na kolejną sesję, może zostać obciążony dodatkowym kosztem.

Brokerzy Forex mogą pobierać inne opłaty, np. za wpłaty i wypłaty, prowizje za brak aktywności, opłaty za platformę handlową, za wymianę walut i inne dodatkowe usługi, które klient może wybrać.

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z polityką opłat brokera przed otwarciem konta handlowego. Należy uwzględnić spready, prowizje oraz inne opłaty. To pozwoli ocenić, jak będą one wpływały na koszty transakcyjne i ewentualne zyski. Ważne jest również porównanie ofert różnych firm, aby znaleźć tę, który oferuje konkurencyjne stawki.

Czym są spready?

Spready na rynku finansowym odnoszą się do różnicy między ceną kupna (bid) a ceną sprzedaży (ask) danego instrumentu finansowego. Są one jednym z podstawowych elementów handlu na rynkach finansowych i stanowią koszt lub zysk dla inwestorów. Spread jest wyrażany w pipsach lub punktach i zależy od instrumentu finansowego. ? dla każdego może być to inna kwota.

Kiedy inwestor dokonuje transakcji, może sprzedać instrument po niższej cenie (bid) lub kupić go po cenie wyższej (ask). Różnica między tymi dwoma kwotami stanowi spread. Jest on zazwyczaj wyższy od zera i stanowo zarobek brokera.

Spready mogą być stałe lub zmienne. Stały utrzymuje się na tym samym poziomie, niezależnie od warunków rynkowych. Zmienny zaś może się rozszerzać lub zwężać w zależności od popytu i podaży na rynku.

W momencie, gdy popyt jest wysoki, a podaż niska, pojawią się większe koszty transakcyjne dla inwestora. Natomiast w momencie równowagi lub wysokiej podaży, spread może się zwęzić, a to oznacza dla tradera niższe opłaty.

Spready mogą różnić się w zależności od instrumentu finansowego, czasu handlu oraz od brokera. Inwestorzy powinni zwracać uwagę na spready, ponieważ wpływają one na koszty transakcyjne i mogą w znaczący sposób zmienić zyski i straty.

Jakie powinny być opłaty u brokera, aby klient nie był stratny?

Aby klient nie był stratny przy handlu na rynku Forex, powinien wybrać takiego brokera, który oferuje konkurencyjne, uczciwe i adekwatne do świadczonych usług opłaty. Bywa, że firmy działające jako scam na forex proponują klientom atrakcyjne warunki handlowe, aby przyciągnąć ich do siebie. Z drugiej strony, także wysokie opłaty nie wróżą dobrze, najlepiej więc porównać oferty różnych firm. Dobrze przy tym zwrócić szczególną uwagę na kilka kwestii:

  • spready: niskie są korzystne dla klientów, ponieważ zmniejszają koszty transakcyjne, warto więc wybrać brokera, który oferuje konkurencyjne stawki; jest to szczególnie istotne dla aktywnych traderów, którzy często otwierają i zamykają pozycje,
  • Prowizje: jeśli broker pobiera prowizje, warto sprawdzić, czy są one uczciwe i adekwatne do świadczonych usług, najlepiej więc porównać stawki prowizji oferowane przez różnych brokerów i zwrócić uwagę na różnice między oferowanymi przez nich rodzajami kont (np. konta ECN vs. konta typu market maker),
  • swap: warto zapoznać się z polityką wyliczania swapu przez danego brokera i określić, jakie koszty lub korzyści mogą być związane z przetrzymaniem pozycji przez dłuższy czas,
  • dodatkowe opłaty: należy zwrócić uwagę na ewentualne dodatkowe opłaty, np. za wpłaty i wypłaty, za nieaktywne konto; najlepiej wybrać brokera, który ma przejrzyste i uczciwe warunki dotyczące dodatkowych prowizji.

Warto przy tym podkreślić, że opłaty to tylko jeden z czynników wpływających na wyniki handlowe. O sukcesie czy porażce decyduje też wiele innych kwestii, w handlowa, zarządzanie ryzykiem, analiza rynku i umiejętność podejmowania decyzji bez emocji, nawet w stresujących sytuacjach.

Podsumowanie

Aby zbyt atrakcyjne, ani niekorzystne oferty brokerów nie są odpowiednim wyborem ? może się okazać, że to oszustwo. Forex jest rynkiem płynnym i popularnym, dlatego można trafić na nieuczciwe firmy. W takiej sytuacji odzyskiwanie pieniędzy z forex bywa skomplikowanym zadaniem, przy którym warto poszukać pomocy u specjalistów ze Sparta Group. Firma zajmuje się windykacją należności forex, czyli poszukują sposobów na wyegzekwowanie długu od nierzetelnego brokera. Wiele spraw kończy się sukcesem, o czym świadczą wystawiane przez klientów Sparta Group opinie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Uwaga!

Zidentyfikowaliśmy próby podszywania się pod pracowników Sparta Group.

Oszuści podszywający się pod naszą firmę korzystają m.in. z witryny https://group-sparta.site/ oraz 
https://spartaspartasparta.com/.

Informujemy, że pracownik Sparta Group nigdy nie zażąda od Ciebie dostępu do konta bankowego bądź nie będzie wymagał instalacji programu typu Any Desk oraz Team Viewer.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod naszym oficjalnym numerem (+48) 790 314 389.