Analiza techniczna – podstawowe informacje

Działania na rynku Forex wymagają dobrego przemyślenia. Wystawianie transakcji dalekie jest jednak od zgadywania, w którą stronę pójdzie cena danego aktywa. Traderzy swoje pozycje otwierają i zamykają w oparciu o dogłębne przemyślenia, na podstawie których tworzą strategię inwestycyjną. W odpowiednim jej przygotowaniu pomaga im szereg narzędzi. Jednym z nich jest analiza techniczna, w przypadku wielu rynków, tak i Forex – pomoc przydatna.

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna to jedna z metod badania zachowań rynku. W tym przypadku do analizy wykorzystuje się wyłącznie dane, które można odczytać z wykresu. Celem takiego badania jest przewidywanie trendów cenowych, co pomaga opracować swoje kolejne ruchy transakcyjne. W analizie technicznej istnieją trzy podstawowe zasady:

 • Rynek dyktuje wszystko,
 • Ceny podlegają trendom,
 • Historia się powtarza.

Co to oznacza w praktyce? Analitycy techniczni wychodzą z założenia, że to rynek kształtuje cenę i zmiany zachodzące na wykresie odzwierciedlają zmiany w relacjach popytu i podaży. Nie trzeba więc szukać przyczyn spadku czy wzrostu, ponieważ odpowiednia analiza wykresu dostarczy odpowiednich informacji. Jest to także łatwiejsze niż analizowanie czynników gospodarczych mających wpływ na ruchy na rynku.

Analitycy zakładają także, że istnieje większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu niż jego zmiany. Stąd też jedną z podstaw analizy technicznej jest poszukiwanie trendu, czyli kierunku, w którym podąża cena – może być to trend wzrostowy lub spadkowy. Dzięki temu łatwiej można określić moment wystawienia odpowiedniej transakcji – kupna, czy tworzy się trend wzrostowy lub sprzedać przy spadkowym.

Badanie wykresów pozwala także odnaleźć na nich pewne formacje, czyli powtarzające się wzory. To z kolei odzwierciedla powtarzalność zachowań ludzi w danych sytuacjach. Analitycy znają najczęściej pojawiające się formacje. Podczas analizy wykresu starają się je odnaleźć i na tej podstawie przewidywać zachowania cen.

Wykorzystanie analizy technicznej w praktyce

W trakcie analizowania wykresów, inwestorzy mogą skorzystać z trzech typów wykresów: liniowym, słupkowy i świecowym. Wykres liniowy to najbardziej podstawowe narzędzie. Znajduje się na nim najmniej informacji, jednak jest on przy tym najbardziej czytelny. Najczęściej wykorzystuje się go do analizy trendów długoterminowych.

Wykresy słupkowe i świecowe prezentują więcej danych: w tym cenę otwarcia interwału, cenę zamknięcia, zakres wahań cenowych. To te rodzaje wykresów wykorzystywane są w analizie technicznej najczęściej.

Kolejnym ważnym pojęciem jest trend, czyli ogólny kierunek, w którym podąża cena. Jeśli kupujący mają przewagę, trend jest wzrostowy. Widoczna jest sekwencja coraz wyższych szczytów i dołków. Jeśli przewagę mają sprzedający, trend jest spadkowy. Zauważalne są niższe szczyty i dołki. A jeśli siły rynkowe się równoważą – trend jest boczny. W trendzie horyzontalnym cena porusza się w górę i w dół w ograniczonym zakresie.

W analizie technicznej istotne są także wcześniej wspomniane formacje, czyli układy cenowe, które mogą zapowiadać kontynuację trendu albo zmianę ceny. Układów takich jest wiele, a oto podstawowe z nich:

 • formacja podwójnego wierzchołka i podwójnego dna,
 • formacja głowy i ramion,
 • odwrócona formacja głowy i ramion,
 • formacja potrójnego wierzchołka,
 • układ spodka.
 • formacja trójkąta symetrycznego,
 • formacja prostokąta,
 • formacja flagi.

Podczas odczytywania danych z wykresów wykorzystuje się także wskaźniki, które za pomocą formuł matematycznych mogą zwiększyć szanse na otwarcie pozycji z zyskiem. Wśród nich można wymienić:

 • średnie kroczące – tak długo jak cena znajduje się powyżej średniej, tak długo należy oczekiwać, że bycze nastawienie do rynku będzie kontynuowane, a jeśli cena pozostaje poniżej średniej, przeważa trend spadkowy,
 • MACD – wskaźnik dynamiki trendów, który pokazuje związek pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi,
 • RSI – wskaźnik siły względnej, dostarcza danych o sile ruchu ceny na wykresie,
 • Oscylator stochastyczny – analizuje zakres cenowy w określonym przedziale czasowym.

Czy analiza techniczna rzeczywiście działa?

Wielu początkujących inwestorów szuka cudownego środka, który pomoże im znaleźć idealne miejsce do otwarcia transakcji i zarobienia na niej. Analiza techniczna ani żadna inna takim środkiem nie jest – choć bywa przydatna. Sam inwestor podejmuje decyzję, który moment jest odpowiedni do zajęcia pozycji. Robi to na podstawie analizy zmian cen zachodzących w przeszłości i własnej interpretacji otrzymanych danych. Trzeba także pamiętać, że nie warto opierać się wyłącznie na informacjach z jednego rodzaju analizy. Wielu danych nie da się poznać jedynie z wykresów – dlatego warto łączyć ze sobą analizę techniczną oraz fundamentalną, czyli analizę tego, co dzieje się na świecie.

Czy analiza techniczna sprawdza się na rynku Forex? Jak najbardziej. Trzeba tylko pamiętać, aby nie wykorzystywać jej do interpretacji pojedynczego rynku. jednak wszędzie tam, gdzie w handlu biorą udział ludzie, a cena się zmienia, można zastosować analizę techniczną i zebrane na jej podstawie dane uwzględnić podczas opracowywania swojej strategii inwestycyjnej.

Potrzebujesz porady forex? Padłeś ofiarą nieuczciwego brokera? Windykacja forex to rozwiązanie dla Ciebie. Zwróć się o pomoc do specjalistów.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+