Zmniejszenie ryzyka inwestowania na forex – Zasada czwarta: Analiza techniczna i dyscyplina

Inwestowanie na foreksie, ale i jakimkolwiek innym rynku, wymaga stosowania odpowiednich zasad. Najważniejszą z nich jest zdrowy rozsądek. Jednak bez umiejętności i doświadczenia trudno mówić o efektach czy sukcesach inwestycyjnych. W kolejnym artykule z serii forex – porady nieco więcej na temat trzeciej zasady rozsądnego inwestowania – czyli analizy technicznej i dyscypliny.

Czym jest analiza techniczna?

Aby podejmować trafne decyzje na giełdzie, trzeba je popierać odpowiednimi danymi. Skąd je brać? Najprościej – z analizy. Istotne są informacje ze świata, ponieważ na to, co dzieje się na giełdzie, wpływa sytuacja ekonomiczna, polityczna czy wszelkie ważne wydarzenia. Poza tym jednak warto posiłkować się tym, co ma do powiedzenia sam wykres. Konkretniej chodzi o analizę techniczną.

Ma ona na celu określenie przyszłych cen aktywów. Jest więc pomocna w podejmowaniu decyzji.

Proces ten polega na analizie zmian kursów i wolumenu obrotów papierów wartościowych, walut lub surowców. Na podstawie tego, jak ceny kształtowały się w przeszłości, można określić, jak mogą potencjalnie wyglądać w przyszłości.

Analiza techniczna pomaga określić najlepszy dla inwestora moment zakupu i sprzedaży aktywów. Wsparciem prognoz są wskaźniki techniczne i narzędzia analizy statystycznej, w tym średnia ruchoma czy odchylenia standardowe.

Charakterystyka analizy technicznej

Podczas analizy technicznej nie bierze się pod uwagę informacji o otoczeniu w ujęciu globalnym, makroekonomicznym, regionalnym czy branżowym. Tutaj liczą się jedynie dane z wykresów, czyli wszystko to, co da się z nich odczytać. A wykresy mówią wiele. Można z nich wyczytać nie tylko poprzednie ceny, maksymalne czy minimalne poziomy, ale da się na nich dostrzec również powtarzalność pewnych figur, formacji czy zachowania wskaźników statystycznych.

Teoria stojąca za analizą fundamentalną mówi, że ceny aktywów zmieniają się według możliwych do zaobserwowania schematów, które się powtarzają. Schematy te nazywają się formacjami oraz układami. Zazwyczaj analizę tę stosuje się w krótkim horyzoncie inwestycyjnym.

Analizę techniczną można stosować równolegle z analizą fundamentalną. Uzupełniają się, ponieważ w ujęciu fundamentalnym można uzyskać odpowiedź na pytanie: jaki walor kupić lub sprzedać? Analiza techniczna pomoże zaś dowiedzieć się, kiedy to zrobić.

Główne założenia analizy technicznej

Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych założeniach:

  • Rynek dyskontuje wszystko – cena rynkowa uwzględnia informacje na temat danych aktywów,
  • Ceny podlegają trendom – ceny są w określonych trendach, wzrostowym, horyzontalnym lub spadkowym i będą podlegać tym trendom, dopóki nie pojawią się wyraźne sygnały zmiany,
  • Historia się powtarza – analiza techniczna bada przeszłość, by prognozować przyszłość, ponieważ zachowania inwestorów powtarzają się wedle schematów.

Analiza techniczna i dyscyplina w inwestowaniu

Analiza techniczna jest złożona, jednak nawet jej podstawy pozwalają zorientować się w sytuacji na rynku. Nie warto podejmować decyzji na podstawie przeczucia czy emocji. Najlepiej opierać się na wnioskach wysnutych z obserwacji rynku, historycznych cen czy formacji, które utworzyły się na wykresach.

Wszystko to jednak nie zda się na wiele, jeśli zabraknie dyscypliny. Emocje są kiepskim doradcą przy inwestycjach. Nadmierna ekscytacja czy poczucie porażki skutecznie zamazują prawdziwy obraz sytuacji i kuszą do podejmowania złych decyzji. Zawsze należy więc pamiętać, aby kierować się faktami i danymi z wykresów.

Dyscyplina dotyczy jednak również wytrwałości w nauce i zdobywaniu doświadczenia. Nie od razu wszystko jest jasne, a na początku nie za każdym razem podejmuje się trafne decyzje. Potrzebna jest więc nauka i ćwiczenia, dzięki którym łatwiej wdrożyć się w rynki finansowe.

Sprawdzone giełdy to podstawa

Nawet doskonale wykonana analiza techniczna nic nie da, jeśli dany broker okaże się scamem forex. Niestety wciąż wiele witryn w sieci to zwyczajne oszustwa. Forex jest na tyle popularnym rynkiem, że często pada celem „scamerów”. Jeśli padniesz ich ofiarą, odzyskiwanie pieniędzy z forex może okazać się wyzwaniem.

Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Warto skorzystać z opcji, jakie daje windykacja należności forex. Usługi tego rodzaju świadczą profesjonaliści, tacy jak Sparta Group. Działania, które prowadzą, zwiększają szansę na odzyskanie należności.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Uwaga!

Zidentyfikowaliśmy próby podszywania się pod pracowników Sparta Group.

Oszuści podszywający się pod naszą firmę korzystają m.in. z witryny https://group-sparta.site/ oraz https://group-sparta.online/.

Informujemy, że pracownik Sparta Group nigdy nie zażąda od Ciebie dostępu do konta bankowego bądź nie będzie wymagał instalacji programu typu Any Desk oraz Team Viewer.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod naszym oficjalnym numerem (+48) 790 314 389.