Analiza techniczna – formacje liniowe w analizie technicznej

Analiza techniczna jako jedna z najczęściej wykorzystywanych wśród metod analizowania danych, opiera się w dużej mierze na poszukiwaniu i określaniu pewnych struktur na wykresie. Struktury te noszą nazwę formacji, które dostarczają inwestorowi wielu danych na temat zjawisk występujących na rynku. W kolejnym artykule z cyklu porady forex przyjrzymy się formacjom liniowym.

Czym są formacje liniowe?

Formacje liniowe to z jednej strony narzędzia proste, ale z drugiej – dostarczają wiele informacji. Pomagają one w określaniu trendu, co jest podstawową forma oceny wykresów stosowaną w analizie technicznej. Dzielą się one na formacje odwrócenia trendu oraz formacje kontynuacji trendu. Formacja liniowa to tak naprawdę wiele świec, które po połączeniu liniami tworzą określone struktury – i to właśnie one dostarczają informacji na temat potencjalnych ruchów na rynku, także na rynku Forex. Pomoc, jaką zapewniają dobrze wyznaczone formacje, jest dużym ułatwieniem dla tradera.

Formacja podwójnego/potrójnego szczytu

Formacja podwójnego szczytu bywa nazywana także formacją „M”. Jest to formacja odwrócenia trendu wzrostowego. To jeden z bardziej klasycznych układów, w którym kolejne szczyty potwierdzają występowanie silnego oporu, a co za tym idzie, także brak chętnych do kupna danego aktywa. Ta formacja występuje w końcowej fazie długo- lub średnioterminowej zwyżki i zapowiada odwrócenie tego trendu. Formację tę wyznaczają dwa (lub trzy) maksima cenowe, które znajdują się na tym samym poziomie, a pomiędzy nimi – wyraźny spadek cen.

Formacja podwójnego/potrójnego dna

Ta formacja, zwana także formacją „W”, jest przeciwieństwem struktury omówionej powyżej. Występuje ona podczas długotrwałych trendów spadkowych, w fazie końcowej średnio- lub długoterminowej zniżki. Zapowiada odwrócenie tego trendu. Formację wyznaczają dwa minima cenowe znajdujące się na tym samym poziomie, pomiędzy którymi widać wyraźny wzrost. Oznacza to, że po spadkach pojawia się pewien poziom wsparcia, a na rynku pojawia się więcej chętnych do zakupu danego aktywa.

Klin zniżkujący

Formacja ta zapowiada wzrost cen. Najczęściej kształtuje się podczas średnioterminowej korekty trendu wzrostowego, ale bywa także, że pojawia się w trakcie długotrwałych spadków. Klin zniżkujący wyznacza się po zauważeniu czterech punktów zwrotnych, które wyznaczają dwie malejące proste – czyli górną i dolna krawędź klina. Ta struktura świadczy o możliwości kontynuacji trendu wzrostowego – a wybicie dołem (w kierunku przeciwnym do trendu) może powodować większą przecenę danego aktywa.

Klin zwyżkujący

Ta formacja występuje najczęściej w trendzie spadkowym, może się kształtować w trakcie krótkich wzrostów przy długotrwałych spadkach. Zapowiada ona spadek cen, czyli kontynuację trendu spadkowego po pewnej korekcie. Tutaj także, podobnie jak w przypadku klina zniżkującego, wybicie ceny w kierunku przeciwnym do trendu może spowodować większy ruch korekcyjny. Wyznaczenie klina możliwe jest po zauważeniu czterech punktów zwrotnych wyznaczających dwie zwyżkujące proste – czyli górną i dolną krawędź klina.

Trójkąt prostokątny zwyżkujący

Często układ ten powstaje w pobliżu ważnych poziomów oporów, które jeszcze nie zostały sforsowane. Tę formację można wyznaczyć w momencie ustanowienia dwóch maksimów na tym samym poziomie oraz dwóch minimów. Pozioma linia trójkąta oznacza brak popytu na dane aktywo powyżej określonej ceny. Natomiast wyższe minima wzmagają presję na pokonanie oporu.

Trójkąt prostokątny zniżkujący

Formacja odwrotna do opisanej powyżej. W tym wypadku pojawia się istotne wsparcie, oznaczane poziomą linią. Następne, niższe szczyty to oznaka rosnącej przewagi podaży nad popytem. Formację wyznacza się po ustanowieniu dwóch minimów na tym samym poziomie, a także dwóch maksimów.

Trójkąt symetryczny

Ta formacja świadczy o możliwości kontynuacji obecnego trendu. Tę formację wyznaczają wie zbieżne linie, które prowadzi się przez dwa maksima oraz dwa minima. Nie ma tu jednak sztywnej linii wsparcia ani oporu, jak było w trójkątach prostokątnych.

Głowa i ramiona

To jedna z najbardziej znanych formacji liniowych. To także jedna z podstawowych struktur, które odwracają trend wzrostowy. Składa się ona z trzech maksimów ukształtowanych na szczycie trendu wzrostowego. Lewy szczyt, czyli lewe ramię, a także prawy szczyt (prawe ramię), znajdują się nieco niżej niż głowa, czyli maksimum środkowe. Punt czwarty, czyli ostatni, wyznacza się poniżej linii szyi. Trzeba jednak pamiętać, że ta formacja jest najbardziej wiarygodna w momencie, gdy trend wzrostowy jest dość długi.

straciłeś pieniądze na forex

Odwrócona głowa i ramiona

To ta sama formacja, co opisana wyżej, jednak wyznacza się ją po trendzie spadkowym i zapowiada jego odwrócenie. Założenia są takie same, jak w przypadku głowy i ramion, jednak układ rozpatrywany jest z punktu widzenia strony popytowej.

Formacje liniowe dostarczają wiele danych na temat tego, jak w niedługim czasie może zachować się cena. Ich wyznaczanie to podstawowy wskaźnik w analizie technicznej, które warto wykorzystywać do tworzenia swojej strategii i poszukiwania odpowiedniego momentu do otworzenia bądź zamknięcia transakcji. Trzeba jednak pamiętać, że formacje te są pewną podpowiedzią dla tradera jedynie w momencie, gdy są poprawnie wyznaczone. Pamiętaj, że najważniejsze, aby wybrać zaufanego brokera. Jeśli jednak padłeś ofiarą oszustwa, windykacja forex to rozwiązanie, które pomoże Ci odzyskać utracone pieniądze.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+